Čo sa stalo, deje a bude diať v našej obci. Nájdete tu aj programy akcií kultúrneho aj športového charakteru, ktoré pripravujeme na tento rok, pridávané aj aktualizované budú priebežne. Nezabudnite sledovať zmeny.

Čo je nové
 • Banskobystrický kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

  V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

 • Upozornenie a výzva - starostlivosť o pozemky

  Nezabudnite ani tento rok na povinnosť vlastníkov pôdy o starostlivosť a zabránenie šírenia burín na Vašich pozemkoch !!!

 • Dôležité aktuálne Informácie o koronavíruse

  V rámci prevencie pred nákazou COVID-19 prinášame  vždy aktuálne veľmi užitočné informácie.
  Sú k dispozícii aj na stiahnutie.

 • Hromadná vakcinácia proti besnote

  Ako každý rok, pozývame Vaše zvieratká na hromadnú vakcináciu proti besnote, ktoré sa uskutoční 30.5.2020 o 12:00 hod. na hlavnom parkovisku.

 • Krňačky Turecká 2020 - Zrušenie

  Krňačkové preteky v Tureckej plánované v náhradnom termíne 7. marca 2020 sa žiaľ neuskutočnia, pre nedostatočné snehové podmienky na trati z Javoria na Salášky.

 • Vytriedenie odpadov v obci za 2019

  Zverejňujeme Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v Tureckej za rok 2019.

 • Triedením skla šetríme prírodné zdroje

  SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod. Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.

 • Prevzatie nového hasičského vozidla IVECO

  Dobrovoľným hasičom v 6 obciach Banskobystrického kraja boli 18. januára 2020 na námestí SNP v Banskej Bystrici odovzdané nové vozidlá Iveco Daily. 

  Obec Turecká bola medzi nimi. Ďakujeme

 • Pridelenie hasičského vozidla susednej obci Motyčky

  Aj susedná obec Motyčky bola úspešná vo svojej žiadosti o pridelenie novej hasičskej techniky vozidla IVECO DAILY.

 • Stanovisko BBSK k situácií v autobusovej doprave

  Veríme, že sme spravili všetky kroky k tomu, aby dopravná obslužnosť nášho kraja bola zabezpečená a neprišlo k verejnému ohrozeniu. Viac info v článku.

 • Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2020

  Spoločne prežívame prvé hodiny a dni nového roku 2020 obklopení svojou rodinou, známymi či priateľmi. Verím, že väčšina z nás prežila rok v šťastí a úspechu v kruhu svojej najbližšej rodiny a priateľov a spomína len na pozitívne udalosti.

 • Kalendár podujatí Turecká

  Kalendár podujatí obce Turecká v roku 2020

 • Kalendár podujatí Motyčky

  Kalendár akcií obce Motyčky na rok 2020

 • Izba tradícií a osvety Kultúrny dom

  Udiala sa v posledných dňoch v obci ešte jedna dôležitá udalosť a to Oslavy jubilantov obce spojená so stretnutím so staršími spoluobčanmi. V rámci tejto milej udalosti, ktorá sa uskutočnila 15. decembra 2019 v kultúrnom dome sa uskutočnila v rámci programu osláv a stretnutia aj prezentácia novozriadenej Izby tradícií a osvety v Kultúrnom dome v Tureckej.

 • Rozpočet obce Turecká na roky 2020-2023

  Obec Turecká zverejňuje finančný rozpočet na roky 2020-2023.

 • Registrácia chovu ošípaných na domácu spotrebu

  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

 • Vianočný pozdrav PF 2020

  Ďakujeme vám za spoluprácu v uplynulom roku a do Nového roka vám želáme veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.

   

 • Vianoce s Envi-Pakom

  Vianoce sú sviatkom hojnosti a dostatku, ale neplýtvajme zbytočne. Prinášame vám rady a tipy pre šetrnejšie a ekologickejšie Vianočné sviatky.

   

 • Voľby NRSR 2020

  Volebné aktivity v roku 2020, dokumenty, oznamy, vyhlásenia, nariadenia,..

 • Návrh umiestnenia merača rýchlosti

  Návrh dopravného značenia

  Starosta obce dal spracovať návrh na dopravné značenie ciest v obci Turecká. Je to zatiaľ prvotný návrh, ktorý by mali v rámci možností občania pripomienkovať alebo dať svoj návrh umiestnenia.

 • Odvoz komunálneho odpadu

  Termíny odvozu komunálneho odpadu v obci Turecká v roku 2020

 • Predchádzanie výskytu a šíreniu burín s alergénmi

  Obec Turecká upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta.

 • Banská Bystrica a okolie - z neba

  Obec Turecká je súčasťou aktuálne vydanej publikácie Banská Bystrica a okolie z neba od spoločnosti CBS s.r.o.

 • Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

  Obec nahlasuje na základe zákona, hodnota vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok, podľa hmotnosti vytriedenej zložky komunálneho odpadu vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov.

 • Zber separovaného odpadu 2020

  V tabuľke je prehľad o termínoch odvozu separovaného odpadu jednotlivých komodít v obci Turecká na rok 2020
   

 • Rozpočet obce Turecká na roky 2019-2021

  Obec Turecká zverejňuje finančný rozpočet na roky 2019-2021.

 • Cez sviatky tvoríme viac odpadu

  Nezabúdajme na správne triedenie materiálov do kontajnerov, prichádza čas väčšieho náporu na odpady.
   

 • Kontaktné miesto pre obete trestných činov

  Ministerstvo vnútra SR realizuje národný projekt pre zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných miest pre obete.

 • Zber pneumatík

  V obci Motyčky bol zriadený ekologický zber pneumatík na zbernom mieste Motyčky.
  Zberné miesto platí od 15.11.2018

 • Ak správne triedime odpad, svet je krajší

  Má to zmysel. Prečítajte si podrobnejšie o možnostiach a zaujímavostiach týkajúcich sa recyklovateľného odpadu. Nie je to špina, ktorej sa treba zbaviť, ale prostriedok z ktorého je možné vyrobiť niečo nové.

 • SMS Pomoc 112

  Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 bolo stanovené ako nástroj predovšetkým pre sluchovo znevýhodnených občanov na privolanie pomoci v tiesni a pri mimoriadnych udalostiach, teda v situáciách, pri ktorých je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.

 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2022

  Vypracovaním Programu rozvoja obce sa dosiahne zavedenie procesu strategického plánovania do života obce a zlepšenie zručností a schopností rozvojových aktivít, zvýši sa jej konkurencieschopnosť pri uchádzaní sa o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ, obzvlášť v rámci operačných programov zameraných na budovanie miestnej infraštruktúry.

 • Pozor pred podvodníkmi a zlodejmi

  Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom  je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z takých situácií.

 • Výzva: zaburinenie pozemkov

  Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, spôsobuje rozširovanie burín a dochádza k poškodzovaniu a degradácii pozemkov. Okresný úrad BB - Pozemkový a lesný odbor vydal toto upozornenie.

 • Nové dokumenty v Legislatíve obce

  Obec Turecká zverejňuje viacero nových aktuálnych dokumentov v sekcii Legislatíva obce

 • Ako triediť odpad

  Ako triediť odpad - neviete, čo kam patrí? Zopár rád ako správne triediť odpad.
   
   

 • Upozornenie pre chodcov

  Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov, za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

 • Geoportál GEOSENSE Turecká

  Geoportál Geosense.sk Vám určite pomôže zorientovať sa v katastrálnych vrstvách, parcelách alebo v územnom pláne našej obce. Informácie, ktoré možno práve hľadáte.