Čo sa stalo, deje a bude diať v našej obci. Nájdete tu aj programy akcií kultúrneho aj športového charakteru, ktoré pripravujeme na tento rok, pridávané aj aktualizované budú priebežne. Nezabudnite sledovať zmeny.

Čo je nové
 • Referendum 2023

  Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR?

 • Vodárne StVPS oznámenie

 • Voľby 2022

  Voľby do samosprávy obcí a krajov 2022

 • Banskobystrický cyklobus

  14.5.2022 začína ďalšia sezóna banskobystrického Cyklobusu a Turbusu. Autobusy budú premávať počas víkendov a sviatkov do konca septembra (Cyklobus) a do konca októbra (Turbus).

 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru B.Bystrica odvoláva Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 • Výzva na podanie cenovej ponuky - požiarne zbrojnice vykurovanie

  Obec Turecká vyhlasuje výzvu na podávanie cenovej ponuky dodávateľov prác, služby a materiálu na zákazku:
  Rekonštrukcia a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností požiarnych zbrojníc v obci.
  Viac info v texte.

 • Vojenský konflikt na Ukrajine

  Situácia u našich východných susedov sa nás dotýka rovnako ako ich. Vytvorili sme sekciu pre aktuálne a užitočné informácie.
   

 • Nové dokumenty v Legislatíve obce

  Obec Turecká zverejňuje viacero nových aktuálnych dokumentov v sekcii Legislatíva obce

 • Vytriedenie odpadov v obci za 2021

  Zverejňujeme vypočítanú úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Tureckej za rok 2021.

 • Úradné hodiny na obecnom úrade Turecká - v pôvodnom režime

  Úradné hodiny na Obecnom úrade obce Turecká sa od 10.januára 2022 upravujú do pôvodného režimu. Na obecný úrad je možné vstupovať po jednom a len s ochranným rúškom za dodržania  hygienických nariadení.

 • Termíny zberu odpadu 2022

  Prehľad o termínoch odvozu separovaného odpadu jednotlivých komodít v obci Turecká na rok 2021. Teraz je to spolu aj komunálny odpad a aj separovaný odpad, nakoľko to robí rovnaká spoločnosť.

 • Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2022

  Dovoľte mi tak ako po každý rok prihovoriť sa k Vám niekoľkými slovami. Pozastaviť sa nad prežitým obdobím a nahliadnuť do blízkej budúcnosti.

 • Vianočný pozdrav PF 2022

  Ďakujeme vám za spoluprácu v uplynulom roku a do Nového roka vám želáme veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.

   

 • Projekt dopravného značenia v obci

  Aktualizovaná pracovná verzia projektu dopravného značenia a parkovania v obci v zmysle úprav zo dňa 22.9.2021 a OZ.

 • Dôležité informácie o koronavíruse

  V rámci prevencie pred nákazou COVID-19 prinášame  vždy aktuálne veľmi užitočné informácie.
  Sú k dispozícii aj na stiahnutie.

 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

  V termíne 27.08.2021 07:00 - 17:30 bude vo obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
  distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

 • Vatra SNP

  Obec Turecká Vás pozýva 28. augusta 2021 na oslavy 77. výročia SNP

 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru B.Bystrica odvoláva Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 • Výzva na podanie cenovej ponuky - požiarne zbrojnice vykurovanie

  Obec Turecká vyhlasuje výzvu na podávanie cenovej ponuky dodávateľov prác a materiálu na zákazku:
  Rekonštrukcia a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností požiarnych zbrojníc v obci.
  Viac info v texte.

 • Poplatky za odpad

  Ak vás zaujíma z čoho sa skladajú poplatky za komunálny a triedený odpad, a čo máme ako občania zadarmo, všetko je vysvetlené v tomto letáku od EnviPaku

 • Voľba prísediacich pre Okresný súd Banská Bystrica

  Obci Turecká bola doručená z Okresného súdu Banská Bystrica požiadavka na voľbu prísediacich pre Okresný súd Banská Bystrica.

 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

  V termíne 29.06.2021 08:00 - 13:30 bude vo obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
  distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

 • Asistované sčítanie začína

  Od 3.5.2021 do 13.6.2021 pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí nevedia robiť s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sčítať počas online samosčítania do konca marca 2021.

 • Možnosť vakcinácie proti vírusu ako náhradník

  K dispozícii je možnosť registrácie ako náhradní pri uvoľnení sa miesta v zozname pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19, na špeciálnom online formulári.

 • Návrh VZN pre parkovanie v obci Turecká

  Obec Turecká zverejňuje návrh Obecného zastupiteľstva obce Turecká vo veci parkovania motorových vozidiel v obci Turecká.

 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

  V termíne 11.05.2021 07:00 - 17:30 bude vo obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
  distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

 • Vytriedenie odpadov v obci za 2020

  Zverejňujeme vypočítanú úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Tureckej za rok 2020.

 • Výzva obyvateľom

  Štatistický úrad Slovenskej republiky vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu pri realizácii asistovaného sčítania. Môžu do 13. 6. 2021.

 • Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2021

  Vážení spoluobčania, dovoľte mi, ako každým rokom, prihovoriť sa Vám aj v týchto náročných a ťažkých časoch, ktoré na nás všetkých doľahli.

 • Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám

  Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pripravil národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám" a
  vytvorenie kontaktných bodov pre obete.

 • Hromadná vakcinácia proti besnote

  Ako každý rok, pozývame Vaše zvieratká na hromadnú vakcináciu proti besnote, ktoré sa uskutoční 23.4.2022 o 12:00 hod. na hlavnom parkovisku.

 • Zber elektro - odpadu

  V obci Turecká prebieha zber elektro - odpadu do 30. apríla 2022.
  Všetky druhy elektro-odpadu môžete priniesť do altánku pri Obecnom úrade v Tureckej.

 • Zber separovaného odpadu 2021

  Prehľad o termínoch odvozu separovaného odpadu jednotlivých komodít v obci Turecká na rok 2021

 • Sčítanie obyvateľov 2021

  Sčítanie bude od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Postupne budeme pridávať ďalšie informácie.

 • VZN obce o daniach a poplatkoch za 2020

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy sa uznieslo na aktuálnych Všeobecne záväzných nariadeniach pre obec Turecká.

 • Kontaktné miesto pre obete trestných činov

  Ministerstvo vnútra SR realizuje národný projekt pre zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných miest pre obete.

 • Testovanie na COVID 19 - 2.kolo 7-8.nov. sobota nedeľa

  Zabezpečenie odberu pre obyvateľov obce Turecká bude od 8:00 - 20:00, v sobotu 7.11. v Španej Doline a v nedeľu 8.11. v Dolnom Harmanci. Detaily v článku..

 • Vianočný pozdrav PF 2021

  Ďakujeme vám za spoluprácu v uplynulom roku a do Nového roka vám želáme veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.

   

 • Zmena cestovného poriadku autobusov

  Od 1. 11. 2020 sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek. V súvislosti s nariadením objednávateľa Banskobystrického samosprávneho kraja bude zavedený dňom 1. 11. 2020 (nedeľa)

 • Zámer pripojiť Japeň k prírodnej rezervácii - verejná vyhláška

  OÚ BB odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody oznamuje zámer vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Japeň podľa projektu ochrany PR Pralesy Slovenska.

 • Návrh rozpočtu obce Turecká na 2021

  Návrh rozpočtu obce na nasledujúci rok je k dispozícii k nahliadnutiu, aj na stiahnutie

 • Všeobecne záväzné nariadenia obce 2020

  Všeobecne záväzné nariadenia obce Turcká 2020 sú k dispozícii na stiahnutie.

 • Turecká z neba

  Pozrite si Tureckú z krásneho leteckého pohľadu na videu od spoločnosti CBS. Dych berúci pohľad aký sa naskytne len málokomu.

 • Pracuj zmeň svoj život - Podpora UoZ

  Podpora vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), v rôznych odvetviach, zlepšenie postavenie UoZ na trhu práce, zvýšenie zamestnanosi podporou vytvárania pracovných miest. Výška príspevku do 200000 €.

 • Pracuj zmeň svoj život - Podpora UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb

  Cieľom aktivity je zlepšiť postavenie UoZ na trhu práce, zvýšiť zamestnanosť podporou vytvárania pracovných miest v oblasti sociálnych služieb, znížiť nezamestnanosť a prispieť k zlepšeniu poskytovania služieb. Výška príspevku do 200000 €.

 • Pracuj zmeň svoj život - Podpora SZČO

  Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania. Výška finančného príspevku 5600 Eur.

 • Generálny pardon StVPS

  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020

 • Covid-19 - Nové nariadenia

  Aktuálne kvôli zmene situácie prichádzajú nové nariadenia od štátu platné od 1.októbra 2020

 • Sčítanie domov a bytov

  Ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Do elektronického systému sčítania sa zapojili všetky obce.

 • Upozornenie a výzva - starostlivosť o pozemky

  Nezabudnite ani tento rok na povinnosť vlastníkov pôdy o starostlivosť a zabránenie šírenia burín na Vašich pozemkoch !!!

 • Krňačky Turecká 2020 - Zrušenie

  Krňačkové preteky v Tureckej plánované v náhradnom termíne 7. marca 2020 sa žiaľ neuskutočnia, pre nedostatočné snehové podmienky na trati z Javoria na Salášky.

 • Vytriedenie odpadov v obci za 2019

  Zverejňujeme Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v Tureckej za rok 2019.

 • Triedením skla šetríme prírodné zdroje

  SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod. Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.

 • Prevzatie nového hasičského vozidla IVECO

  Dobrovoľným hasičom v 6 obciach Banskobystrického kraja boli 18. januára 2020 na námestí SNP v Banskej Bystrici odovzdané nové vozidlá Iveco Daily. 

  Obec Turecká bola medzi nimi. Ďakujeme

 • Pridelenie hasičského vozidla susednej obci Motyčky

  Aj susedná obec Motyčky bola úspešná vo svojej žiadosti o pridelenie novej hasičskej techniky vozidla IVECO DAILY.

 • Stanovisko BBSK k situácií v autobusovej doprave

  Veríme, že sme spravili všetky kroky k tomu, aby dopravná obslužnosť nášho kraja bola zabezpečená a neprišlo k verejnému ohrozeniu. Viac info v článku.

 • Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2020

  Spoločne prežívame prvé hodiny a dni nového roku 2020 obklopení svojou rodinou, známymi či priateľmi. Verím, že väčšina z nás prežila rok v šťastí a úspechu v kruhu svojej najbližšej rodiny a priateľov a spomína len na pozitívne udalosti.

 • Kalendár podujatí Turecká

  Kalendár podujatí obce Turecká v roku 2020

 • Kalendár podujatí Motyčky

  Kalendár akcií obce Motyčky na rok 2020

 • Izba tradícií a osvety Kultúrny dom

  Udiala sa v posledných dňoch v obci ešte jedna dôležitá udalosť a to Oslavy jubilantov obce spojená so stretnutím so staršími spoluobčanmi. V rámci tejto milej udalosti, ktorá sa uskutočnila 15. decembra 2019 v kultúrnom dome sa uskutočnila v rámci programu osláv a stretnutia aj prezentácia novozriadenej Izby tradícií a osvety v Kultúrnom dome v Tureckej.

 • Rozpočet obce Turecká na roky 2020-2023

  Obec Turecká zverejňuje finančný rozpočet na roky 2020-2023.

 • Registrácia chovu ošípaných na domácu spotrebu

  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

 • Vianočný pozdrav PF 2020

  Ďakujeme vám za spoluprácu v uplynulom roku a do Nového roka vám želáme veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.

   

 • Vianoce s Envi-Pakom

  Vianoce sú sviatkom hojnosti a dostatku, ale neplýtvajme zbytočne. Prinášame vám rady a tipy pre šetrnejšie a ekologickejšie Vianočné sviatky.

   

 • Návrh umiestnenia merača rýchlosti

  Návrh dopravného značenia

  Starosta obce dal spracovať návrh na dopravné značenie ciest v obci Turecká. Je to zatiaľ prvotný návrh, ktorý by mali v rámci možností občania pripomienkovať alebo dať svoj návrh umiestnenia.

 • Odvoz komunálneho odpadu

  Termíny odvozu komunálneho odpadu v obci Turecká v roku 2020

 • Predchádzanie výskytu a šíreniu burín s alergénmi

  Obec Turecká upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta.

 • Banská Bystrica a okolie - z neba

  Obec Turecká je súčasťou aktuálne vydanej publikácie Banská Bystrica a okolie z neba od spoločnosti CBS s.r.o.

 • Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

  Obec nahlasuje na základe zákona, hodnota vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok, podľa hmotnosti vytriedenej zložky komunálneho odpadu vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov.

 • Zber separovaného odpadu 2020

  V tabuľke je prehľad o termínoch odvozu separovaného odpadu jednotlivých komodít v obci Turecká na rok 2020
   

 • Rozpočet obce Turecká na roky 2019-2021

  Obec Turecká zverejňuje finančný rozpočet na roky 2019-2021.

 • Cez sviatky tvoríme viac odpadu

  Nezabúdajme na správne triedenie materiálov do kontajnerov, prichádza čas väčšieho náporu na odpady.
   

 • Zber pneumatík

  V obci Motyčky bol zriadený ekologický zber pneumatík na zbernom mieste Motyčky.
  Zberné miesto platí od 15.11.2018

 • Ak správne triedime odpad, svet je krajší

  Má to zmysel. Prečítajte si podrobnejšie o možnostiach a zaujímavostiach týkajúcich sa recyklovateľného odpadu. Nie je to špina, ktorej sa treba zbaviť, ale prostriedok z ktorého je možné vyrobiť niečo nové.

 • SMS Pomoc 112

  Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 bolo stanovené ako nástroj predovšetkým pre sluchovo znevýhodnených občanov na privolanie pomoci v tiesni a pri mimoriadnych udalostiach, teda v situáciách, pri ktorých je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.

 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2022

  Vypracovaním Programu rozvoja obce sa dosiahne zavedenie procesu strategického plánovania do života obce a zlepšenie zručností a schopností rozvojových aktivít, zvýši sa jej konkurencieschopnosť pri uchádzaní sa o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ, obzvlášť v rámci operačných programov zameraných na budovanie miestnej infraštruktúry.

 • Pozor pred podvodníkmi a zlodejmi

  Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom  je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z takých situácií.

 • Výzva: zaburinenie pozemkov

  Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, spôsobuje rozširovanie burín a dochádza k poškodzovaniu a degradácii pozemkov. Okresný úrad BB - Pozemkový a lesný odbor vydal toto upozornenie.

 • Ako triediť odpad

  Ako triediť odpad - neviete, čo kam patrí? Zopár rád ako správne triediť odpad.
   
   

 • Upozornenie pre chodcov

  Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov, za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

 • Geoportál TMAPY Turecká

  Geoportál TMAPY.sk Vám určite pomôže zorientovať sa v katastrálnych vrstvách, parcelách alebo v územnom pláne našej obce. Informácie, ktoré možno práve hľadáte.