Pracuj zmeň svoj život - Podpora UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb

Cieľom aktivity je zlepšiť postavenie UoZ na trhu práce, zvýšiť zamestnanosť podporou vytvárania pracovných miest v oblasti sociálnych služieb, znížiť nezamestnanosť a prispieť k zlepšeniu poskytovania služieb. Výška príspevku do 200000 €.