Sčítanie domov a bytov

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?

 • Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.
 • Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.
 • Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.
 • Zistíme, ako obyvatelia Slovenska bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.
 • Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.
 • Dozvieme sa, koľkopodlažné domy u nás prevládajú.
 • Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu.
 • Získame prehľad o zdrojoch tepla aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.


Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje zo sčítania?

 • plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest.
 • plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl.  
 • plánovanie zriadenia nových stacionárov pre dôchodcov.
 • plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálnu potrebu v konkrétnych regiónoch SR.

 

 • Obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

  Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

 • Domy a byty sčítavali aj počas leta

  Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

 • Banskobystrický kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

  V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.