Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pripravil národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám" a
vytvorenie kontaktných bodov pre obete.