Stavebný úrad

Obec Turecká má spoločný stavebný úrad.

stavebnú agendu vykonáva: PhDr. Miroslav Paučo

  na adrese :                            Partizánska 81

                                                974 01 Banská Bystrica

 

  telefonický kontakt:               048/414 53 36

 

  úradné hodiny pre verejnosť:

 

             - v pondelok  v čase od 8:00 - 10:00 hod., Partizánska cesta 81, B.B.

 

             - v stredu v čase od 14:00 - 16:00 hod., Partizánska cesta 81, B.B.

 

Všetky žiadosti je potrebné adresovať na Obec Turecká, Turecká 341, 97602  Turecká.