Vodárne StVPS oznámenie

Oznámenie  pre občanov  

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 1.3.2023 došlo k zmene  ceny vodného a stočného, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa: www.stvps.sk/cena-vody/

Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru boli preto zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo,  zaslané SMS-ky  pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená  aby pre nahlásenie stavu  prednostne využili túto možnosť.

Občania, ktorí neobdržali  i-SMS, alebo aplikáciu i-sms nemôžu využiť  môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov 

  • Vyplnením ONLINE formulára, ktorý je zverejnený na www.stvps.sk alebo aj pomocou uvedeného QR
    kódu bude odberateľ presmerovaný na stránku dodávateľa kde sa nachádza tento formulár
  • Zaslaním stavu alebo foto vodomeru e-mailom na adresu cc@stvps.sk
  • Zaslaním textovej SMS /bez foto vodomeru/ na tel.číslo: +421 902 020 419
  • Telefonicky na tel. číslo Call centra: 0850 111 234 v čase od 7.30 do 15.00 hod.

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo sms je potrebné uviesť:

  • meno a priezvisko,
  • adresu odberného miesta,
  • dátum
  • stav vodomeru.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov iba v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod. dodávateľ doporučuje stav vodomeru oznámiť vyplnením ONLINE formulára na www.stvps.sk alebo oznámenie zaslať formou SMS alebo e-mailom, čo je možné bez časového obmedzenia.

Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ vody ďakuje.