Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Informácie o voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 8. júna 2024


Deň konania: sobota 8. júna 2024

Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností: do 5. marca 2024
Lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií: do 9. apríla 2024
Lehota na ich prvé zasadanie: do 26. apríla 2024

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.