Odchody autobusov

Zmena: na linke 601468 Banská Bystrica - Turecká a späť, dochádza od 1. septembra 2012
k nasledovným zmenám:
- spoj č.9: posun odchodu z B.Bystrice z 8:20 na 7:55
- spoj č.15: posun odchodu z B.Bystrice z 13:10 na 13:05, spoj premáva až po Tureckú
- spoj č.14: spoj začína na Tureckej 13:52
- zmena zastávky "Medený Hámor" na "Lazovná" v smere do B.Bystrice, z prevádzkových dôvodov

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odchody autobusových aj vlakových spojení ako aj cestovné poriadky všetkých autobusových zastávok aj vlakových staníc nájdete na stránke: www.cp.sk

Aktuálne autobusové spoje v Tureckej platné od 1.9.2012:

601468 B.Bystrica - Špania Dolina - Dolný Harmanec - Staré Hory - Turecká
601469 B.Bystrica - Donovaly - Ružomberok

Tie isté spoje na stiahnutie v PDF:

  • Banskobystrický cyklobus

    S novinkou, ktorá poteší nielen cykloturistov, prichádza mesto v spolupráci so samosprávnym krajom, dopravcom i samotnými podnikateľmi z týchto stredísk. Cyklobus je spoločný projekt Mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja, dopravcu Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s., za výraznej podpory zástupcov horského hotela Kráľova Studňa.

    Pozrite si aktuálny cestovný poriadok.