Zasadnutia OZ

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turecká, ktoré sa uskutoční 14. mája 2019 o 17 30 hod na Obecnom úrade.

Program je zverejnený na úradnej tabuli obce Turecká.

 

Termín najbližšieho verejného  obecného  zastupiteľstva obce Turecká je v pondelok 12. marca 2019 o 17 3o hod na Obecnom úrade.

Termín  najbližšieho zasadania obecného zastupiteľstva  je  23.4.2020  o 18 oo hod v Kultúrnom dome

Srdečne Vás pozývame. Program je zverejnený na úradnej tabuli obce Turecká.