Zasadnutia OZ

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turecká, ktoré sa uskutoční 15. októbra 2020 o 17 30 hod v Kultúrnom dome za dodržania aktuálnych opatrení COVID 19.