Pracuj zmeň svoj život - Podpora UoZ

Podpora vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), v rôznych odvetviach, zlepšenie postavenie UoZ na trhu práce, zvýšenie zamestnanosi podporou vytvárania pracovných miest. Výška príspevku do 200000 €.