História

 • Dávna minulosť obce

  Prvé zmienky o obci sú z roku 1563. Práve tom období pre zvýšenie banskej ťažby, ale najmä zabezpečenie hút v Starých Horách a v Banskej Bystrici drevným uhlím, Banskobystrická komora začala osídľovať Starohorskú dolinu. Naozaj zaujímavé podrobnosti si prečítajte v článku..

 • O uhliarstve v oblasti Banskej Bystrice

  Pán Oto Tomeček, PhDr. z UMB Banská Bystrica, je našim vzácnym zdrojom informácií stratených v dávnych vekoch. Vďaka svojim výskumom nás dostáva do konkrétnejších obrazov o histórii Starohorskej doliny a celej banskobystrickej oblasti. Jeho prvý príspevok za ktorý sme mu vdační, už možno poznáte - je v tejto sekcii s názvom "História obce". Tento ďalší článok je rozsiahlejšou štúdiou o hlavnom zamestnaní a zdroji obživy našich predkov v tejto oblasti, spestrený dobovými mapami.

 • Meno Longauer

  Som najmladší z našej megarodiny a pretože som študoval v Nemecku, viem čítať aj staré dokumenty v schwabachu. Znalosť jazyka a komunikácia mi pomohli k mnohému čo som vybádal, ale bez šťastia sa človek nikam neprebáda. Svet je zamotaný tak, ako som si nikdy, ani vo sne nevedel predstaviť. Popri snahe dozvedieť sa čo najviac o mene Longauer, som sa podozvedal aj mnoho o putovaní iných predkov a príbuzných, lebo v Starohorskej doline je asi každý každému rodina...

 • Z kroniky Dolnej a Hornej Tureckej od roku 1944

  "Počasie v pohorí Veľkej Fatry je cez celý rok poväčšine chladné a drsné, preto je tento kraj skúpi na úrodu. V roku pána 1944, keď sa končilo Slovenské Národné Povstanie naše osádky boli preplnené partizánmi a vojskom ČSA. Dňa 28.X. 1944 bola celá Starohorská dolina obsadená už Nemeckou armádou,..."

  ...Toľko na úvod z miestnej kroniky Dolnej a Hornej Tureckej z čias rokov štyridsiatych minulého storočia. Predpokladáme, že je to veľmi zaujímavé čítanie. Kronika píše ďalej, prečítajte si celý článok.

 • Modrá kronika Tureckej

  Zverejňujeme pre zaujímavosť starší dokument, ktorého strany sa nám podarilo digitalizovať a tak vám ich dať k dispozícii k nahliadnutiu. Dokument je vo formáte PDF na stiahnutie.

 • Dejiny hasičského zboru v Tureckej

  Prvé zmienky o hasičoch v Tureckej sú z roku 1923. No zbor nezotrval nadlho, bol zrušený. Fungujúci hasičský zbor  je od roku 1931. DHZ sa od r. 1931 volal Dobrovoľný ohňohasičský zbor v Tureckej. V článku sa dozviete podrobnosti zo zápisníc DHZ od 30.01.1938 do 01.10.1959 a ďalej až do súčasnosti.

 • Hasičská kronika 1979 - 1983

  Pre pamätníkov bude určite zaujímavé "prelistovať " si v elektronickej podobe pôvodnej kroniky "Plameň r. 1979 - 1983", ktorú máme v našom obecnom archíve. Tu je k nahliadnutiu zopár jej stránok aj s fotografiami z tohoto obdobia.