VZN - umiestňovanie volebných plagátov - návrh

Obec Turecká týmto všeobecne záväzným nariadením si bude vyhradzovať miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NRSR, voľby do EU parlamentu, voľby prezidenta SR, voľby do orgánov samosprávy.