Upozornenie pre chodcov

Dňom 1. 1. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie reflexného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, na horných alebo dolných končatinách, bližšie ku vozovke – stredovej deliacej čiare.

Ďakujeme, že svojim zodpovedným správaním si chránite život a zdravie
pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

Obec Turecká Vám v prípade záujmu poskytne reflexné prvky na požiadanie na Obecnom úrade v rámci poskytovania služieb obyvateľom obce. Záleží nám na bezpečnosti obyvateľov obce.

Ivan Janovec, starosta obce Turecká