Upozornenie a výzva - starostlivosť o pozemky

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu a predchádzali výskytu a šírenia burín. Viac v prílohe výzvy a upozornenie.