VZN - umiestňovanie plagátov - návrh

Obec Turecká týmto všeobecne záväzným nariadením bude určovať podmienky umiestňovania rôznych papierových reklamných oznámení, najmä krátkodobého charakteru v podobe plagátov (ďalej len „plagáty“) na budovy a iné objekty vo vlastníctve obce.