Program rozvoja obce

Obec pripravila vypracovanie nového rozvojového dokumentu – Program rozvoja obce Turecká  2016-2022 pre nás všetkých, ktorí v obci Turecká  žijeme, pracujeme, podnikáme a zúčastňujeme sa akéhokoľvek rozvoja okolo nás.

 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2022

  Vypracovaním Programu rozvoja obce sa dosiahne zavedenie procesu strategického plánovania do života obce a zlepšenie zručností a schopností rozvojových aktivít, zvýši sa jej konkurencieschopnosť pri uchádzaní sa o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ, obzvlášť v rámci operačných programov zameraných na budovanie miestnej infraštruktúry.

 • Obec Turecká pripravuje nový program rozvoja obce do roku 2021

  Vyjadrime svoj názor, zúčastnime sa procesu programovania a pomôžme  naprogramovať rozvoj našej obce tak, aby sme do roku 2021 správne smerovali svoje ekonomické, ľudské aj iné zdroje do toho, čo máme „silné“ a jedinečné a do toho, čo nás trápi, čo treba riešiť pre spokojnosť nás všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu, oddych a život v našej obci.

 • Základné informácie o Programe rozvoja obce

  Vypracovaním Programu rozvoja obce sa dosiahne zavedenie procesu strategického plánovania do života obce a zlepšenie zručností a schopností rozvojových aktivít, zvýši sa jej konkurencieschopnosť pri uchádzaní sa o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ

 • Program rozvoja obce

  Základné body osonovy

 • Dotazník k Programu rozvoja obce Turecká

  Dotazník slúži ako jeden z podkladov v rámci prípravy dokumentu Program rozvoja obce Turecká  pre programovacie obdobie 2015-2021, v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. a 309/2014 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Jeho účelom je získať názory obyvateľov obce na jeho ďalší rozvoj.

 • Na stiahnutie - dotazník rozvoj obce 2015

  Súbory k Programou sú k dispozícii na stiahnutie