Zámer pripojiť Japeň k prírodnej rezervácii - verejná vyhláška

OÚ BB odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody oznamuje zámer vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Japeň podľa projektu ochrany PR Pralesy Slovenska.

Plné znenie vyhlášky aj s doplnenými nákresmi návrhu lokality je k dispozícii na stiahnutie: