• Úradné hodiny obecný úrad Turecká

  Vzhľadom na súčasnú situáciu v dôsledku pandémie COVID-19 a potreby prijatia výnimočných opatrení, oznamujeme  občanom, že Obecný úrad Turecká bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti.

 • Dôležité informácie o koronavíruse

  V rámci prevencie pred nákazou COVID-19 prinášame  vždy aktuálne veľmi užitočné informácie.
  Sú k dispozícii aj na stiahnutie.

 • Zber separovaného odpadu 2021

  Prehľad o termínoch odvozu separovaného odpadu jednotlivých komodít v obci Turecká na rok 2021

 • Sčítanie obyvateľov 2021

  Sčítanie bude od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Postupne budeme pridávať ďalšie informácie.

 • VZN obce o daniach a poplatkoch za 2020

  Obecné zastupiteľstvo obce Turecká vo veciach územnej samosprávy sa uznieslo na aktuálnych Všeobecne záväzných nariadeniach pre obec Turecká.