• Asistované sčítanie začína

  Od 3.5.2021 do 13.6.2021 pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí nevedia robiť s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sčítať počas online samosčítania do konca marca 2021.

 • Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

  V termíne 11.05.2021 07:00 - 17:30 bude vo obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
  distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

 • Zber elektroodpadu

  Do konca apríla 2021 v obci Turecká prebieha zber elektroodpadu. Všetky druhy elektroodpadu môžete priniesť ku zvonici (altánok) pri obecnom úrade v Tureckej.

 • Úradné hodiny na obecnom úrade Turecká - v pôvodnom režime

  Úradné hodiny na Obecnom úrade obce Turecká sa od 26.apríla 2021 upravujú do pôvodného režimu. Na obecný úrad je možné vstupovať po jednom a len s ochranným rúškom za dodržania  hygienických nariadení.

 • Dôležité informácie o koronavíruse

  V rámci prevencie pred nákazou COVID-19 prinášame  vždy aktuálne veľmi užitočné informácie.
  Sú k dispozícii aj na stiahnutie.