• Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

  V termíne 27.08.2021 07:00 - 17:30 bude vo obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
  distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

 • Vatra SNP

  Obec Turecká Vás pozýva 28. augusta 2021 na oslavy 77. výročia SNP

 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru B.Bystrica odvoláva Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 • Výzva na podanie cenovej ponuky - požiarne zbrojnice vykurovanie

  Obec Turecká vyhlasuje výzvu na podávanie cenovej ponuky dodávateľov prác a materiálu na zákazku:
  Rekonštrukcia a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností požiarnych zbrojníc v obci.
  Viac info v texte.

 • Poplatky za odpad

  Ak vás zaujíma z čoho sa skladajú poplatky za komunálny a triedený odpad, a čo máme ako občania zadarmo, všetko je vysvetlené v tomto letáku od EnviPaku