• Mikuláš 2023

  Mikuláš 9. 12. 2023   

 • Návrh VZN obce o daniach a poplatkoch na 2024

  Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2024 je k dispozícii aj na stiahnutie

 • Návrh rozpočtu na roky 2024-2026

  Návrh rozpočtu obce na nasledujúce roky je k dispozícii aj na stiahnutie

 • VZN - umiestňovanie plagátov - návrh

  Obec Turecká týmto všeobecne záväzným nariadením bude určovať podmienky umiestňovania rôznych papierových reklamných oznámení, najmä krátkodobého charakteru v podobe plagátov (ďalej len „plagáty“) na budovy a iné objekty vo vlastníctve obce.

 • VZN - umiestňovanie volebných plagátov - návrh

  Obec Turecká týmto všeobecne záväzným nariadením si bude vyhradzovať miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NRSR, voľby do EU parlamentu, voľby prezidenta SR, voľby do orgánov samosprávy.