• Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2022

  Dovoľte mi tak ako po každý rok prihovoriť sa k Vám niekoľkými slovami. Pozastaviť sa nad prežitým obdobím a nahliadnuť do blízkej budúcnosti.

 • Vianočný pozdrav PF 2022

  Ďakujeme vám za spoluprácu v uplynulom roku a do Nového roka vám želáme veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.

   

 • Úradné hodiny na obecnom úrade Turecká - v pôvodnom režime

  Úradné hodiny na Obecnom úrade obce Turecká sa od 10.januára 2022 upravujú do pôvodného režimu. Na obecný úrad je možné vstupovať po jednom a len s ochranným rúškom za dodržania  hygienických nariadení.

 • Termíny zberu odpadu 2022

  Prehľad o termínoch odvozu separovaného odpadu jednotlivých komodít v obci Turecká na rok 2021. Teraz je to spolu aj komunálny odpad a aj separovaný odpad, nakoľko to robí rovnaká spoločnosť.

 • Projekt dopravného značenia v obci

  Aktualizovaná pracovná verzia projektu dopravného značenia a parkovania v obci v zmysle úprav zo dňa 22.9.2021 a OZ.