• Hromadná vakcinácia proti besnote

  Ako každý rok, pozývame Vaše zvieratká na hromadnú vakcináciu proti besnote, ktoré sa uskutoční 30.5.2020 o 12:00 hod. na hlavnom parkovisku.

 • Dôležité aktuálne Informácie o koronavíruse

  V rámci prevencie pred nákazou COVID-19 prinášame  vždy aktuálne veľmi užitočné informácie.
  Sú k dispozícii aj na stiahnutie.

 • Krňačky Turecká 2020 - Zrušenie

  Krňačkové preteky v Tureckej plánované v náhradnom termíne 7. marca 2020 sa žiaľ neuskutočnia, pre nedostatočné snehové podmienky na trati z Javoria na Salášky.

 • Vytriedenie odpadov v obci za 2019

  Zverejňujeme Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v Tureckej za rok 2019.

 • Triedením skla šetríme prírodné zdroje

  SKLO patrí do zeleného kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod. Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.