Izba tradícií a osvety Kultúrny dom

Udiala sa v posledných dňoch v obci ešte jedna dôležitá udalosť a to Oslavy jubilantov obce spojená so stretnutím so staršími spoluobčanmi. V rámci tejto milej udalosti, ktorá sa uskutočnila 15. decembra 2019 v kultúrnom dome sa uskutočnila v rámci programu osláv a stretnutia aj prezentácia novozriadenej Izby tradícií a osvety v Kultúrnom dome v Tureckej.

Už pomerne dlhší čas som pripravoval zámer zriadenia  v časti kultúrneho domu, kde bol kedysi školský kabinet,
expozíciu  predmetov a dokumentov, ktoré súvisia s našou históriou obce a tradíciami, ktoré v našej dedinke vznikli.
Je veľmi dôležité poznanie histórie našej dediny a jej tradícií a udržiavanie v povedomí všetkých obyvateľov obce
Ako aj návštevníkov podujatí, ktoré sa v obci organizujú. Zachovanie týchto artefaktov, ktoré boli súčasťou života
Našich predkov, ako aj skutočnosť, že starší spoluobčania sú ešte stále súčasťou života v našej obci, je veľmi vzácna.
Práve od nich sa ešte môžeme dozvedieť, ako sa žilo v minulosti, čomu sa venovali v rámci svojej pracovnej ako aj záujmovej činnosti.
Všetky uvedené aktivity  sa budú postupne zhromažďovať v tejto izbe tradícií a prezentovať pre verejnosť  a hlavne zachovať ich  pre nasledujúce generácie.

Budem veľmi rád , keď  sa  v tejto Izbe tradícií  budú uskutočňovať  stretnutia starších spoluobčanov, mladých, ale aj rôznych záujmových združení občanov, návštevníkov obce v rámci organizovania rôznych podujatí,
ktorí majú záujem a rešpektujú históriu a tradície Tureckej.

Na prvom stretnutí a prezentácií Izby tradícií sa zúčastnilo tridsať občanov, ktorí  aktívne diskutovali a boli naklonení tejto myšlienke.
Teším sa záujmu o uvedenú aktivitu novozriadenej Izby tradícií a osvety  a verím,
že do budúcna mnohým ešte viac názorne  priblížia našu históriu, súčasnosť ale j budúcnosť našej obce Turecká.

Zriadenie  Izby tradícií a osvety postupne pripravoval a realizoval starosta obce Ivan Janovec v období celého roku 2019, pomáhali mu Oto Janovec a Branislav Čillík
Patrí im veľké a  srdečné Ďakujem.

Finančne podporili projekt na základe žiadosti starostu obce - Slovenská agentúra životného prostredia z Programu obnovy dediny 2019.
Aj obec Turecká prispela na zariadenie a materiál potrebný na opravu izby tradícií.
Predmety a artefakty v expozícií, ktoré sa aktuálne nachádzajú v tejto izbe, sú zachované vo vlastníctve obce Turecká,
Ako aj dobrovoľných darcov, či nálezcov, menovite:
- Ľubomír Funiak, Jozefína Janovcová, Mária Chladná, Ivan Chladný, Peter Rusko, Milan Čillík, Zdenko Sásik, Ľubomír Sásik st., Helena Petrenková, Jozef Kontúr, Maroš Lacko, starosta obce Motyčky, Svetlan Turčan, Martin Vajs, Oto Janovec, Zuzana Majerová, Peter Čillík, Pavol Križan z Kanady

Verím, že postupne pribudnú ďalší dobrovoľní darcovia, ktorí  doma na svojom padláši alebo v albume starých fotografií nájdu kus histórie zo života v našej obci a darujú ich do Izby tradícií a osvety, aby sa s nimi podelili aj pre  ďalšie generácie.

Všetkým ďakujem

Ivan Janovec, starosta obce Turecká