Plán rozvoja obce

V rámci zlepšovania kultúrnej aj hospodárskej situácie obce sme dali vypracovat audit ohľadne súčasného stavu a možností zlepšenia. Vďaka nemu sa bude lepšie rozhodovať a zároveň hľadať cesty, možnosti aby sme sa mali všetci lepsie.

Dokumenty sú pre vás pripravené k nahliadnutiu aj priamo na tejto webovej stránke. Všetky sú vo formáte PDF.