2012

Staršie články » 2012

 • Káblová televízia v obci

  Starosta obce informuje o snahe zlepšovať služby pre obyvateľov obce v poskytovaní sledovania programov káblovej televízie obce.

 • Ďalšie zberné miesto pre separovaný odpad

  Nové kontajnery budú umiestnené v Hornej Tureckej pri otočke autobusu povyše autobusovej zastávky.

 • Oslavy 68. výročia SNP

  Dňa 25. augusta 2012 Vás pozývame na  Oslavy 68. výročia SNP v Tureckej s bohatým programom.

   

 • Aktivita starostu obce

  Na parkovisku bola vytvorená informačná zóna s info-tabuľami o obci, prírode, možnostiach ubytovania, športových a rekreačných aktivít.

 • Detské a športové ihrisko

  Práce na detskom a športovom svete za kultúrnym domom pokračujú terénnymi úpravami, náterom plotu, striešky na klube a drevených lavičiek.

 • Zmeny v obci

  Uskutočnili sme nátery zábradlia na mostoch pri Bobotách, pri Obecnom úrade a pri vode u Čunderlíkov. Vyčistili a natreli sme aj funkcný hydrant.

 • Rekonštrukcia obecného osvetlenia

  V rámci zlepšenia stavu v našej obci sme vymenili svietidlá na viacerých miestach, aby sme v noci zase o niečo lepšie videli pod nohy.

 • Futbalový turnaj Motyčky

  18. augusta 2012 sa uskutočnil na Motyčkách futbalový turnaj na ktorom sa zúčastnilo aj naše mužstvo.

 • Zvonica pri Floriánovi

  V rámci rozširovania kultúrno-spoločenských a rekreačných možností bol postavený multifunkčný prístrešok so zvonicou, ktorý by sa mal stať šikovným doplnkom našich obecných aktivít.

 • Uhliarsky chodník

  Postupne sa nám s počtom šikovných rúk pribúda vzdialenosť chodníka. Ešte je potrebné dokončiť  prekopanie chodníka cez horu ku milieru a spojenie chodníka ku ceste pred Váľajku.

 • Úprava cesty na Saláškach

  Pomáhali sme pri oprave výtlkov cesty na Saláškach na brigáde spoločne s chatármi. Vítam uvedené aktivity a verím, že podobné brigády a stretnutia budú častejšie.

 • Preteky vo varení halušiek Liptovské Revúce

  Tohtoročné preteky vo varení halušiek v Liptovských Revúcach sa neobišli bez našej tureckej útočnej formácie - víťazov pretekov vo varení a jedení bryndzových halušiek v Tureckej 2012. A verte že poriadne zamiešali karty v poradí pretekárov obsadili takmer prvé a deviate miesto.

 • Úpravy pred pretekami FEST Halušky Turecká 2012

 • Krňačky Turecká 2012

  7. ročník krňačkových pretekov, 39. ročník o cenu Krížnej a Pohár STV sa uskutočnili 18. februára 2012 za vydareného počasia a hojnej účasti.

 • Kalendár podujatí 2012

  Kultúrne a športové podujatia plánované na rok 2012, ktoré sa uskutočnia v obci Turecká. Srdečne Vás pozývame!

   

 • Príhovor starostu obce na začiatok roka 2012

  Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2012 o šťastí.