Detské a športové ihrisko

Staršie články » 2012 » Detské a športové ihrisko

Práce na detskom a športovom svete za kultúrnym domom pokračujú terénnymi úpravami. Uskutočnili sme náter plotu pri kultúrnom dome, striešky na klube a drevených lavičiek pri detskom ihrisku.

Bude potrebné pobrigádovať a vyrovnať terén  - zeminu na ihrisku a vyzbierať kamene. Ďalej uskutočnit nátery stĺpov na oplotenie ihriska základnou farbou.