Zmeny v obci

Staršie články » 2012 » Zmeny v obci

Uskutočnili sme nátery zábradlia na mostoch pri Bobotách, pri Obecnom úrade a pri vode u Čunderlíkov. Vyčistili a natreli sme aj funkcný hydrant.

Vodárne vymenili nový hydrant v Hornej Tureckej u Holbusov a zrušili starý hydrant u Sásikov.

Vymenili sme nové wc v kultúrnom dome, ešte pred Fest Halušky Turecká.