2022

Staršie články » 2022

 • Voľby 2022

  Všetky tlačivá a vzory sú k dispozícii na www.minv.sk/?selfgov22-vzory »

  Pre naše potreby zverejňujeme tiež dokumenty na stiahnutie:

 • Výzva na podanie cenovej ponuky - požiarne zbrojnice vykurovanie

  Obec Turecká vyhlasuje výzvu na podávanie cenovej ponuky dodávateľov prác, služby a materiálu na zákazku:
  Rekonštrukcia a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností požiarnych zbrojníc v obci.
  Viac info v texte.

 • Banskobystrický cyklobus

  14.5.2022 začína ďalšia sezóna banskobystrického Cyklobusu a Turbusu. Autobusy budú premávať počas víkendov a sviatkov do konca septembra (Cyklobus) a do konca októbra (Turbus).

 • Úradné hodiny na obecnom úrade Turecká - v pôvodnom režime

  Úradné hodiny na Obecnom úrade obce Turecká sa od 10.januára 2022 upravujú do pôvodného režimu. Na obecný úrad je možné vstupovať po jednom a len s ochranným rúškom za dodržania  hygienických nariadení.

 • Termíny zberu odpadu 2022

  Prehľad o termínoch odvozu separovaného odpadu jednotlivých komodít v obci Turecká na rok 2021. Teraz je to spolu aj komunálny odpad a aj separovaný odpad, nakoľko to robí rovnaká spoločnosť.

 • Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2022

  Dovoľte mi tak ako po každý rok prihovoriť sa k Vám niekoľkými slovami. Pozastaviť sa nad prežitým obdobím a nahliadnuť do blízkej budúcnosti.

 • Vytriedenie odpadov v obci za 2022

  Zverejňujeme vypočítanú úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Tureckej za rok 2022.

 • Vianočný pozdrav PF 2022

  Ďakujeme vám za spoluprácu v uplynulom roku a do Nového roka vám želáme veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.

   

 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2016-2022

  Vypracovaním Programu rozvoja obce sa dosiahne zavedenie procesu strategického plánovania do života obce a zlepšenie zručností a schopností rozvojových aktivít, zvýši sa jej konkurencieschopnosť pri uchádzaní sa o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ, obzvlášť v rámci operačných programov zameraných na budovanie miestnej infraštruktúry.