Zvonica pri Floriánovi

Staršie články » 2012 » Zvonica pri Floriánovi

Zvonica pri Floriánovi  je náš nový  multifunkčný prístrešok pri obecnom úrade, ktorý slúži na varenie halušiek počas pretekov, počas roku ako miestna tržnica, či večer na pokojné posedenie pre obyvateľov obce ako aj návštevníkov. Bude využívaný na rôzne obecné účely a akcie.