2017

Staršie články » 2017

 • Mikuláš 2017

  Ahoj! 9. decembra 2017 prídem do Tureckej, s anjelom ale aj s čertom, máte poslednú šancu začať poslúchať!
  Už dnes sa teším na detičky, rozdám darčeky a starosta vraví, že bude aj predvianočný punč, tak môžu prísť aj dospelí. Váš Mikuláš

 • Keď na Veľkom Lome hrala Ďatelinka

  Starosta obce sa zúčastnil krstu knihy pána Križana "Takí sme boli" v obci Veľký Lom, rodisku pána Križana. O podujatí napísal článok do Kanadského Slováka.

 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

  Všetky informácie k Voľbám BBSK 2017 nájdete v tejto sekcii.

  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Turecká je: turcanova@obecturecka.sk

 • Kompetencie a poskytovanie služieb obcou

  Obec v zmysle § 15 písm. d) Výnosu č. 55 zo 4. marca 2014 Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy uvádza na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa kompetencií a poskytovaných služieb, ktoré pre obec vyplývajú z osobitných predpisov.

 • Preventívna protipožiarna kontrola

  Dňa 30. septembra 2017 t. j. v sobotu sa uskutoční preventívna protipožiarna kontrola rodinných domov a objektov s vykurovaním na tuhé palivo.

 • Lesy SR - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

  Lesy SR týmto zvoláva neverejné zhromaždenie za účelom rozhodnutia o postúpení užívania poľovného revíru podľa §11 ods. 1.

 • Krňačky Turecká 2017

  Ďakujeme všetkým priaznivcom a návštevníkom tradičných krňačkových pretekov v Tureckej , ktorí sa zúčastnili jubilejného podujatia - 60. rokov od založenia  bezpochyby najdlhšej tradície Krňačkových pretekov na Slovensku  od r.1957 v RETRO štýle.

 • Rozpočet obce 2017

  Obec Turecká zverejňuje finančný rozpočet 2017 a návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019.

 • I. Turečiansky ples

  Obec Turecká Vás srdečne pozýva na I. Turečiansky ples - bez plesových rób a viazaniek, ktorý sa uskutoční dňa 21.01.2017 o 19,00 hod. v kultúrnom dome v Tureckej.

 • Kandidatúra Banskej Bystrice na Európske mesto športu 2017

  Otvárací ceremoniál sa uskutoční na Troch kráľov - 6. januára 2017 na Námestí SNP s programom od 16.00 hod., príde Katka Knechtová s kapelou.

 • Novoročný príhovor starostu obce Turecká 2017

  Na kalendári starého roku sme prehodili posledný list a na stole už máme novoročný kalendár. Dovoľte mi preto prehodnotiť predchádzajúci rok a prestaviť vízie a predsavzatia do Nového roku.

 • Záverečný účet obce Turecká 2017

  Záverečný účet obce Turecká a rozpočtové hospodárenie za rok 2017