Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Staršie články » 2017 » Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Všetky informácie k Voľbám BBSK 2017 nájdete v tejto sekcii.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Turecká je: turcanova@obecturecka.sk

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby sa nachádza na stránke:
https://www.vucbb.sk/Voľby2017.aspx