Preventívna protipožiarna kontrola

Staršie články » 2017 » Preventívna protipožiarna kontrola

Dňa 30. septembra 2017 t. j. v sobotu sa uskutoční preventívna protipožiarna kontrola rodinných domov a objektov s vykurovaním na tuhé palivo v zmysle § 24 zákona NR SR č.314/2001 z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Žiadame občanov a vlastníkov nehnuteľností, aby umožnili vstup do svojich objektov povereným členom DHZ Obce Turecká.