Lesy SR - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Staršie články » 2017 » Lesy SR - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Lesy SR týmto zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v spoločnom poľovnom revíri Polianka za účelom rozhodnutia o postúpení užívania poľovného revíru v zmysle §11 ods. 1. Zhromaždenie sa uskutoční dňa 19.09.2017, o 9:00 hod. v budove odštepného závodu v Slovenskej Ľupči, adresa: Lesy SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča.

Podrobnosti v prílohe: