Testovanie na COVID 19 - 30.10.-1.11.2020

Staršie články » 2020 » Dôležité informácie o koronavíruse » Testovanie na COVID 19 - 30.10.-1.11.2020


SOBOTA: Špania dolina

dňa 31.10.2020 v čase od 07.00 do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 22.00 hod. bude prebiehať v obci Špania Dolina testovanie na COVID 19. Testovanie sa bude realizovať pred obecným úradom na Španej Doline. Občan po vyzvaní príslušníkom PZ  pristúpi k ADMIN registrácii.

  • občania od 15 rokov predložia občiansky preukaz (je potrebné administratívnemu pracovníkovi nadiktovať tel. číslo, ak si svoje tel. číslo)
  • občania od 10 do 15 rokov predložia zdravotný preukaz

Po registrácii sa občan pôjde vysmrkať a vykašlať. Použitú vreckovku odhodí do príslušného smetného koša.
Následne prejde na ODBERNÉ MIESTO, kde mu zdravotník odoberie vzorku. Následne prejde do čakacej zóny, kde počká na výsledok. Po prevzatí certifikátu odchádza

U P O Z O R N E N I E

Odporúčame našich občanov, aby oboznámili svojich známych, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci, že by bolo vhodné, aby sa dali otestovať v mieste svojho trvalého bydliska, aby sa stihli otestovať hlavne všetci naši občania a chalupári a taktiež občania a chalupári obce Turecká, nakoľko obec je pridelená do nášho odberového miesta.

Upozorňujeme občanov, že posledný možný odber bude  o 21,30 hod.

Odporúčaný časový harmonogram testovania podľa priezviska:

A, B, C,

od 07.00 hod. do 08.00 hod.

D,Ď, F, G

od 08.00 hod. do 9.00 hod.

H, CH

od 10.00 hod. do 11.00 hod.

J, K, L

od 11.00 hod. do 12.00 hod.

Ľ, M, N

od 13.00 hod. do 14.00 hod.

O, P, R

od 14.00 hod. do 15.00 hod.

S

od 16.00 hod. do 17.00 hod.

Š, T, U

od 17.00 hod. do 18.00 hod.

V, W, Z, Ž

od 18.30 hod. do 20.00 hod.


Uprednostnení budú občania so zdravotným postihnutím a matky s maloletým dieťaťom.
NEDEĽA: Dolný Harmanec

Odberné miesto je na dvore obecného úradu v Dolnom Harmanci
a testovať sa bude v nedeľu od 7:00 do 22:00.
Vaši občania sú u nás vítaní.

 

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčaný čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas.

Záleží od Vás, aj od nás, aby sme to spoločne zvládli.