Rekonštrukcia hasične v Tureckej

Staršie články » 2019 » Rekonštrukcia hasične v Tureckej

Obec Turecká vyhlasuje novú výzvu na predloženie cenových ponúk na realizáciu zákazky:
Elektroinštalácia v budove požiarnej zbrojnice obce Turecká
s uzávierkou do 20. mája 2019


Jednu z prác už máme aj hotovú: dvere a okná v starej hasični sú už vymenené. Urobili to super, je to ok.

Do konca marca máme v pláne výmenu garážovej brány do hasične dolu v Obecnom úrade. Konečne nám nebude dnu fučať a nebudeme už zápasiť s ťažkými plechovými dverami. Bude to moderná zateplená sekcionárna brána s ďalšími vstupnými dverami na motorové ovládanie. Takže sa aj trochu modernizujeme.

Financie, koľko to bude stáť - je v už skôr zverejnených cenových ponukách. Cenová ponuka spoločnosti PL REAL invest.

Všetko sa robí z dotácie, ktorú sa nám podarilo získať v minulom roku na požiarne zbrojnice. Síce na druhý pokus ale podarilo.
Bolo to veľmi náročné a  ťažké, pripraviť podklady k žiadosti, projekty, a potom dosiahnuť úspešnosť.
Nebolo vôbec jednoduché, ako si možno niekto myslí, ale získali sme 30 000 Eur, čo je pre nás poriadna suma, musíme však spolufinancovať projekt 5% nákladov my - z nášho rozpočtu.
Investovali sme z našich financií do projektovej dokumentácie - elektroinštalácia a vykurovanie.

Postupne  budeme robiť ešte elektroinštaláciu, ďalej vnútorné zateplenie stropov, vykurovanie a na záver vonkajšie zateplovanie.
Účtovne aj zmluvne to máme rozložené na štyri roky, je to v kapitálových investíciách.

Evka Turčanová mala s administratívou čo robiť, Stanko Jasenský pripravoval podklady a starosta to celé dotiahol do zdárneho konca.
Nikto ďalší za tým nie je.
To len aby ste boli informovani, ako sa nám to podarilo a kto za tým je. Je to investícia na viac rokov, takže pôjdeme na to postupne podľa harmonogramu, ktorý je súčasťou projektu a zmluvy.