Rekonštrukcia hasične Výzva 2019

Staršie články » 2019 » Rekonštrukcia hasične Výzva 2019

Obec Turecká vyhlasuje výzvu na predloženie cenových ponúk na realizáciu zákazky:
Elektroinštalácia v budove požiarnej zbrojnice obce Turecká

Podklady k cenovej ponuke je potrebné vyžiadať na Obecnom úrade, Turecká 341, 97602 Staré Hory, alebo na mailovej adrese starosta@obecturecka.sk v elektronickej forme.

Kontaktná osoba:
Ivan Janovec, starosta obce Turecká
starosta@obecturecka.sk
0908616212


Uzávierka predkladania a doručenia cenových ponúk je do 20. mája 2019, v písomnej podobe na adresu:

Obec Turecká
Turecká 341
97602 Staré Hory

S označením "Elektroinštalácia požiarnej zbrojnice Turecká 2019"

Ivan Janovec,
starosta obce Turecká