Voľby 2022

Všetky tlačivá a vzory sú k dispozícii na www.minv.sk/?selfgov22-vzory »

Pre naše potreby zverejňujeme tiež dokumenty na stiahnutie: