Zber separovaného odpadu 2021

Užitočný prehľad o termínoch odvozu separovaného odpadu jednotlivých komodít v obci Turecká na rok 2021. Teraz je to spolu aj komunálny odpad a aj separovaný odpad, nakoľko to robí rovnaká spoločnosť.