Zber separovaného odpadu 2018

Staršie články » 2018 » Zber separovaného odpadu 2018

Vzhľadom k tomu, že od 01.07.2016 je účinný nový Zákon o odpadoch č. 79/2015, čo priniesol viacero zmien v odpadovom hospodárstve, aj v zbere triedených zložiek komunálneho odpadu, bude harmonogram zberu na rok 2018 takto:

Mesiac Triedený odpad
plasty papier sklo
deň zberu frekcencia zberu frekcencia zberu
vriec kontajnerov kontajnerov kontajnerov
január 15 3, 15, 29 23 9
február 12 12, 26 20 6
marec 12 12, 26 20 6
apríl 9 9, 23 17 4
máj 7 7, 21 15 1, 29
jún 4 4 ,18 12 26
júl 2, 30 2, 16, 30 10 24
august 27 13, 27 7 21
september 24 10, 24 4 18
október 22 8, 22 2 ,30 16
november 19 5, 19 27 13
december 17 3, 17, 31 21 11


Waste transport, a.s. Marius Pedersen