Zber separovaného odpadu

Staršie články » 2014 » Zber separovaného odpadu

Termíny pre zber separovaného odpadu  v obci Turecká na rok 2014:

       

Plasty (len kontajner)

Plasty (kontajner + vrecia)

Papier

Sklo

28.01.2014

17.01.2014

13.01.2014

02.01.2014

25.02.2014

14.02.2014

20.02.2014

06.02.2014

25.03.2014

14.03.2014

20.03.2014

06.03.2014

23.04.2014

11.04.2014

25.04.2014

01.04.2014

27.05.2014

16.05.2014

22.05.2014

09.05.2014

24.06.2014

13.06.2014

20.06.2014

11.06.2014

22.07.2014

11.07.2014

18.07.2014

01.07.2014

26.08.2014

15.08.2014

12.08.2014

07.08.2014

23.09.2014

12.09.2014

11.09.2014

08.09.2014

21.10.2014

10.10.2014

16.10.2014

01.10.2014

25.11.2014

14.11.2014

12.11.2014

06.11.2014

16.12.2014

05.12.2014

19.12.2014

09.12.2014