Zásady hospodárenia s majetkom obce

Legislatíva obce » Zásady hospodárenia s majetkom obce

Obecné zastupiteľstvo obce Turecká v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov určuje tieto zásady hospodárenia s majetkom obce Turecká: