Turecká má spoločný stavebný úrad

Legislatíva obce » Turecká má spoločný stavebný úrad

Všetky žiadosti ako aj poplatky sa prijímajú na obecnom úrade v Tureckej, kde im je najprv priradené registratúrne číslo spisu. Nakoľko je každá stavba niečím špecifická a jednotlivé tlačivá sú všeobecné, je dobré sa v prípade nezrovnalosti vopred informovať na obecnom úrade, nakoľko sa tým zefektívni celý proces vybavovania a tým aj Vaša spokojnosť s poskytovanými službami.
Stavebnú agendu vykonáva:

Mgr. Miroslav Paučo
Na adrese: Partizánska 81, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/414 53 36


Úradné hodiny pre verejnosť:
Pondelok v čase od 8:00 – 10:00 hod., Partizánska 81, B.B.
Utorok v čase od 14:00 – 16:00 hod., Partizánska 81, B.B.

Dôležité upozornenie pre stavebníkov
Stavebník môže začať s realizáciou stavebných prác až po obdržaní vyjadrenia obecného úradu, že nemá námietky ku stavbe, resp. po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia!