Výzva na podanie cenovej ponuky - Rekonštrukcia Kultúrneho domu - vodoinštalácia a kanalizácia

Staršie články » 2019 » Výzva na podanie cenovej ponuky - Rekonštrukcia Kultúrneho domu - vodoinštalácia a kanalizácia

Obec Turecká vyhlasuje výzvu na podávanie cenových ponúk na zákazku:

Rekonštrukcia Kultúrneho domu - vodoinštalácia a kanalizácia

K vypracovaniu cenovej ponuky je potrebná obhliadka rozsahu prác a dodávky materiálu priamo na mieste zákazky.

Kontakt:
Ivan Janovec, starosta Turecká
0908616212, 0484199270
starosta@obecturecka.sk
info@obecturecka.sk

alebo písomne:
Obec Turecká
Turecká 341
97602 Staré Hory
 
Cenové ponuky je potrebné doručiť obci Turecká do termínu 24. septembra 2019