Vyhláška ÚVZ SR: zákaz verejných podujatí

Staršie články » 2020 » Dôležité informácie o koronavíruse » Vyhláška ÚVZ SR: zákaz verejných podujatí

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje vydanie rozhodnutia o zákaze verejných podujatí:

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Termin: od 10.03.2020 do 23.03.2020