Voľby do NR SR 2016

Staršie články » 2016 » Voľby do NR SR 2016

Všetky informácie o nadchádzajúcich voľbách budeme priebežne pridávať a aktualizovať.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Turecká je: starosta@obecturecka.sk

  • Informácie pre voliča

    Dátum a čas konania volieb: voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. Podrobnosti si prečítajte kliknutím na nadpis.

  • Poučenie o voľbe poštou

    Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadal o voľbu poštou.

  • Umiestňovanie volebných plagátov

    Obecné zastupiteľstvo obce Turecká sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Turecká č. 1/2015 o umiestňovaní volebných plagátov.