Vianočné osvetlenie stromčeka a Mikuláš

Staršie články » 2014 » Vianočné osvetlenie stromčeka a Mikuláš

Na deti z Tureckej čaká stretnutie s Mikulášom, anjelom a čertom. Pre rodičov bude pripravený predvianočný punč a niečo na zahriatie. www.emos.sk

Poďakovanie patrí zástupcom strany TIP p. predsedovi Tomášovi Hudecovi, okresnému predsedovi p. Antonovi Minárikovi a krajskému predsedovi p. Martinovi Schwantzerovi za finančnú podporu nákladov na zabezpečenie úhrady výdavkov na  vianočné osvetlenie.

Ďakujeme Vám, starosta obce Turecká Ivan JANOVEC