Vatra SNP

Obec Turecká Vás pozýva 28. augusta 2021 na oslavy 77. výročia SNP

Program:

17:00 - slávnostný pochod k pamätníku SNP
17:30 - občerstvenie a beseda s účastníkmi osláv v kultúrnom dome v Tureckej
20:00 - zapálenie vatry - parkovisko centrum