Testovanie na COVID 19 - 2.kolo 7-8.nov.2020 sobota nedeľa

Staršie články » 2020 » Dôležité informácie o koronavíruse » Testovanie na COVID 19 - 2.kolo 7-8.nov.2020 sobota nedeľa

Sobota: Špania Dolina

Miesto testovania: pred Obecným úradom Špania Dolina
Dátum testovania: 07.11.2020
Čas testovania:
od 08.00 hod. do 12.00 hod.
od 13.00 hod. do 17.00 hod.
od 17.30 hod. do 20.00 hod.

Čo si treba k testovaniu priniesť

  • Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
  • Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca

Odporúčania k organizácii testovania dňa 07.11.2020
Doporučujeme občanom s trvalým pobytom v obci Špania Dolina a Turecká, aby sa zúčastnili testovania v dopoludňajších hodinách. V prípade, ak sa budete chcieť informovať koľko ľudí stojí v rade, volajte na číslo starostky 0907 821 148.

Upozornenie!
Počas testovania budú uprednostňovaní občania s trvalým pobytom a chalupári z obce Špania Dolina a Turecká.

NEDEĽA: Dolný Harmanec

Odberné miesto je na dvore obecného úradu v Dolnom Harmanci
a testovať sa bude v nedeľu od 8:00 do 20:00.

Čo si treba k testovaniu priniesť

  • Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
  • Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca

 

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčaný čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas.

Záleží od Vás, aj od nás, aby sme to spoločne zvládli.