Rozhodnutie predsedu NRSR

Staršie články » 2023 » Voľby do NR SR 2023 » Rozhodnutie predsedu NRSR

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

vykonajú

v sobotu 30. septembra 2023 a

určujem

  1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27.júna 2023,
  2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou a okrskových volebných komisií do 21.augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do 8. septembra 2023,
  3. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do 21. augusta 2023.


Boris Kollár v. r.