Pridelenie hasičského vozidla susednej obci Motyčky

Staršie články » 2020 » Pridelenie hasičského vozidla susednej obci Motyčky

Aj susedná obec Motyčky bola úspešná vo svojej žiadosti o pridelenie novej hasičskej techniky vozidla IVECO DAILY. Odovzdávanie sa uskutočnilo v Banskej Bystrici pri hoteli LUX. Máme z toho veľkú radosť a tešíme sa na spoločné stretnutia hasičov obcí Turecká a Motyčky.

Prevzatie hasičského vozidla Iveco Deily pre DHZ Motyčky sa uskutočnilo dňa 07.02.2020. Poďakovanie patrí za dlhodobú spoluprácu medzi obcami starostovi obce Turecká pánovi Ivanovi Janovcovi, pánovi Vladimírovi Debnárovi - preventivárovi obce, DPO SR pani Matalovej, Kolpákovi, členom dobrovoľného hasičského zboru Motyčky p.Mgr.Jánovi Čunderlíkovi, Petrovi Čunderlíkovi, Ivanovi Arvayovi, Ľubošovi Lackovi no a v neposlednom rade premiérovi SR pánovi Petrovi Pellegrinimu a MV SR pani ministerke Denise Sakovej.
Srdečne ďakujeme

Maroš Lacko
Starosta Obce Motyčky