Prevzatie nového hasičského vozidla IVECO

Staršie články » 2020 » Prevzatie nového hasičského vozidla IVECO

Dobrovoľným hasičom v 6 obciach Banskobystrického kraja boli 18. januára 2020 odovzdané nové vozidlá Iveco Daily. Odovzdávanie vozidiel sa uskutočnilo so začiatkom o 15.00 hod. na námestí SNP v Banskej Bystrici.

Sobota 18. januára 2020 bol pre našu obec významným dňom. Významným preto, že sme boli úspešní v žiadosti o pridelenie nového hasičského auta Iveco Daily V plnej výbave a dostali sme výzvu na prevzatie vozidla. Odovzdávanie sa uskutočnilo na námestí SNP v Banskej Bystrici za prítomnosti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ministerky vnútra Denisy Sakovej a ďalších Funkcionárov Okresného a Krajského hasičského zboru. Okrem Tureckej boli odovzdané hasičské vozidlá Obciam Podkonice, Slovenská Lupča, Hrochoť, Medzibrod a Hronsek. Za všetky obce sa prihovoril a poďakoval starosta obce Hronsek Miroslav Ostrihoň. Zástupcovia našej DHZ obce Turecká sa odovzdávania zúčastnili dobrovoľní hasiči Peter Čundelík, Michal Čillík, Braňo Čillík , Peter Čillík a starosta obce Ivan Janovec. Poďakovanie patrí Anne Matalovej z OV DPO Banská Bystrica, ktorá sa zasadzuje za to, aby boli hasičskou technikou vybavené malé obce, ktoré takúto techniku nemajú, sú koncové obce alebo nemajú potrebné vybavenie na prvotné zásahy v prípade požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti. Nové hasičské auto už parkuje v požiarnej zbrojnici obce Turecká a bude po dlhé roky slúžiť v prípade potreby.

Ďakujeme.