Pozvánka na stretnutie s Mikulášom v Tureckej

Staršie články » 2015 » Pozvánka na stretnutie s Mikulášom v Tureckej

Už tradične sa stretávame spolu s deťmi z celej doliny ba až z rôznych kútov Slovenska v Tureckej pri príležitosti osláv príchodu Mikuláša, čerta a anjelov v Tureckej. Ani tento rok to nebude inak. Pozývame Vás dňa 5. decembra 2015 o 17 30 do Tureckej. Pre detičky budú pripravené darčeky a teplý čaj, pre dospelých predvianočný punč. Záujemcovia o balíček sa môžu prihlásiť na obecnom úrade do 30.11.2015.