Posvätenie kaplnky a oprava mostu

Staršie články » 2014 » Posvätenie kaplnky a oprava mostu

 • Most po oprave
  Most po oprave
 • Úpravy okolia mostu
  Úpravy okolia mostu
 • Vízia mostu
  Vízia mostu

Starosta obce pri tejto príležitosti verejne poďakoval rodine Turčanovej, ktorá realizovala opravu kaplnky ako aj ďalším veriacim - ženám, ktorí prispeli na sochu sv. Jána Nepomuckého - p. Elena Homolová, Jozefína Janovcová  a Mária Chladná. Po posvätení kaplnky sa sprievod presunul do Kaplnky ružencovej panny Márie.

Pri moste, ktorý sme práve dokončili sa starosta obce poďakoval všetkým, ktorí prispeli na jeho opravu v zbierke. Zároveň poďakoval všetkým obyvateľom obce, ktorí pomáhali pri prácach na oprave mostu.  Práce sme realizovali svojpomocne s  materiálnou podporou partnerov obce, ktorých zabezpečil starosta obce Ivan Janovec.            Ďalšia etapa prác  - konštrukcia zastrešenia - bude realizovaná podľa finančných a materiálnych možností v blízkej budúcnosti. Opravu sme zrealizovali za necelé dva mesiace. Okolie mostu sme skrášlili výsadbou drevín a kvetov.

Foto:

 

 • Zhromaždenie obyvateľov
  Zhromaždenie obyvateľov
 • Zapaľovanie sviečok
  Zapaľovanie sviečok
 • Posvätenie kaplnky sv. Jána Nepomuckého
  Posvätenie kaplnky sv. Jána Nepomuckého