Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Staršie články » 2023 » Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne 18.apríla 2023 od 07:30 do 16:30 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na elektrických zariadeniach.

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
Vám oznamujeme že v termíne 18.apríla 2023 od 07:30 do 16:30
bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v obci
uvedené v prílohe na stiahnutie: